فک رهن چیست؟ مراحل فک رهن سند از بانک

فک رهن چه می باشد و چطور ای امکان وجود دارد که خانه را از رهن بانک خارج نمود؟ مسلما تا به حال عبارت فک رهن به گوش کلیه افرادی که جهت...

ادامه مطلب

ضمانت نامه بانکی چیست و انواع آن کدام است؟

ضمانت نامه بانکی چیست و انواع آن کدام است؟ انواع ضمانت نامه بانکی اصطلاح ضمانت نامه بانکی در حقیقت یک قرارداد تعهدی میان مشتری و با...

ادامه مطلب

مراحل گرو گذاشتن سند مالکیت جهت ضمانت

گرو قرار دادن سند مالکیت سند های ملکی به طرق متفاوتی در اختیار نهاد ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی قرار داده می شود ، مثال هایی ...

ادامه مطلب

12